direct naar inhoud van 7.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

7.2 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan betreft met name het vastleggen van de bestaande situatie, alsmede het mogelijk kunnen maken van gewenste ontwikkelingen in het gebied.

In het plan wordt een aantal kleinschalige ontwikkelingsmogelijkheden geboden met name voor de agrariƫrs en voor de natuur. Deze ontwikkelingen kunnen hoofdzakelijk mogelijk worden gemaakt door middel van het toepassen van een afwijking of het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid. Het betreft in alle gevallen particulier initiatief waaraan in beginsel geen kosten voor de gemeente zijn verbonden. De ecologische verbindingszones worden ontwikkeld en uitgevoerd door het Waterschap Veluwe op basis van vrijwilligheid. Zij dragen zorg voor planning en financiering en beheer.

Ontwikkelingen in het kader van Weteringse Broek vinden plaats tot 2012, met uitloop tot 2015. De uitvoering geschiedt op basis van vrijwilligheid.

Een deel wordt door de gemeente gerealiseerd en een deel door particuliere ontwikkeling. De provincie subsidieert de fietspaden, wandelpaden en een deel van de natuur uit het Natuurbegrenzingenplan.


Exploitatieplan

Een exploitatieplan is voor dit bestemmingsplan niet nodig. Mochten zich in de toekomst toch ontwikkelingen voor doen waarbij de gemeente kosten moet verhalen, dan zullen die uitsluitend onder de wijzigingsbevoegdheden vallen. Er zal dan eerst worden bezien of er een kostenverhaalovereenkomst kan worden gesloten. In het uiterste geval kan worden overwogen om bij wijzigingsbevoegdheden een exploitatieplan vast te stellen. Dat is geen uitgangspunt en gezien de ontwikkelingsmogelijkheden niet de verwachting.

Het plan is derhalve economisch uitvoerbaar te achten.