direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 3 is de bestaande situatie in het plangebied beschreven. Hoofdstuk 4 bevat een toelichting op de onderzoeksaspecten en hoofdstuk 5 geeft de gemeentelijke visie op het gebied weer. De volgende stap is het treffen van een juridische regeling die dit vastlegt. Dit hoofdstuk beschrijft deze regeling. Belangrijkste uitgangspunten bij het opstellen van de regels zijn:

  • het tot stand brengen van een heldere opbouw van de regels in zijn geheel en de opbouw per (doel)regel;
  • de bestaande regelgeving toetsen op noodzaak en deze actualiseren en waar mogelijk specificeren;
  • opnemen van nieuw beleid in de regels (provinciale Structuurvisie inclusief uitwerkingen, reconstructieplan);
  • voor de regels en de plankaart is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008). Deze standaardregels zijn enigszins gewijzigd en aangevuld toegepast in dit bestemmingsplan. In paragraaf 6.2 wordt het karakter van dit bestemmingsplan beschreven. Paragraaf 6.3 beschrijft de gebruikte bestemmingen. Hier worden zowel de regels als de weergave van de bestemmingen op de plankaart beschreven. De beschrijving geeft aan hoe de regeling ge├»nterpreteerd moet worden. In paragraaf 6.4 tenslotte worden de algemene regels en de overgangs- en slotregels besproken.