direct naar inhoud van 5.1 Inleiding op de visie
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

5.1 Inleiding op de visie

Ter voorbereiding op het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost is voor het plangebied een visie opgesteld. De grondslag voor deze visie vormt de uitgezette koers in 'De groene mal van Apeldoorn' en 'Visie Weteringse Broek'. Daarnaast spelen regionale, provinciale en landelijke beleidskaders zoals de provinciale Structuurvisie en het Reconstructieplan een belangrijke rol in de vorming van de visie voor het plangebied.

De visie geeft inzicht in de veranderingen en ontwikkelingsmogelijkheden van het plangebied om ten behoeve van het bestemmingsplan voor de kortere termijn (10 jaar) de juiste afwegingen te kunnen maken.

De gemeente benut voorts de mogelijkheden van het bestemmingsplan om specifieke veranderingen en ontwikkelingen voor de langere termijn (10 tot 15 jaar) te sturen. In deze paragraaf worden daarom tevens de voorgestane ontwikkelingen voor de komende 10 - 15 jaar in het plangebied in samenhang met elkaar beschreven. De uitkomsten krijgen een ruimtelijke vertaalslag in de regels en de plankaart van het bestemmingsplan Buitengebied Noord-Oost.