direct naar inhoud van 3.9 Maatschappelijke voorzieningen en nutsvoorzieningen
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

3.9 Maatschappelijke voorzieningen en nutsvoorzieningen

3.9.1 Beschrijving en analyse huidige situatie

In het plangebied komt slechts een beperkt aantal activiteiten voor die als maatschappelijke voorzieningen zijn aan te merken.

De maatschappelijke voorzieningen liggen voornamelijk rondom Beemte en de Beemterweg. Er is een dorpsvereniging, een basisschool, een kerk en voetbalterreinen. Verder is er een onderwijsgebouw van de Stichting Veldwerk Nederland. Ook zijn enkele nutsvoorzieningen in het plangebied. Dit betreft trafo's en een gasdrukregelruimte. In de oksel van de A1/A50 ligt een beheerstation van Rijkswaterstaat.

3.9.2 Ontwikkelingen/perspectieven maatschappelijke voorzieningen

Verwacht wordt dat het aantal maatschappelijke voorzieningen zal toenemen als gevolg van de mogelijke verruiming van beleidsmogelijkheden bij hergebruik van vrijkomende agrarische opstallen. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld zorg en culturele voorzieningen en dergelijke.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

  • Uitgangspunt vormt de planologische bescherming van de bestaande maatschappelijke voorzieningen met een beperkte uitbreidingsmogelijkheid van 10%.
  • Functieverandering van bijvoorbeeld een agrarische bestemming naar maatschappelijke voorzieningen is alleen mogelijk op basis van een bestemmingsplanherziening.