direct naar inhoud van 3.10 Infrastructuur
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

3.10 Infrastructuur

3.10.1 Beschrijving en analyse huidige situatie

In het plangebied komen verschillende infrastructurele werken voor, zoals wegen, openbaarvervoerverbindingen, fiets- en wandelpaden, gas- en hoogspanningsleidingen.

De in het plangebied aanwezige infrastructuur is grofweg in te delen in drie categorieën:

- stroomwegen of hoofdwegen;

- gebiedsontsluitingswegen (regionale en lokale wegen);

- erftoegangswegen.

In onderstaande tabel is weergegeven in welke categorie de wegen in het plangebied vallen.

Stroomwegen   Rijksweg A50 en A1  
Gebiedsontsluitingswegen   Zutphensestraat (N345), de Deventerstraat (N344) en de Oost Veluweweg  
Erftoegangswegen   Alle overige wegen in het plangebied  

De spoorlijnen van Apeldoorn naar Deventer en Zutphen lopen door het plangebied.

Op het landgoed 't Woudhuis zijn paden in bescheiden mate aanwezig. Verder is sprake van enkele wegen met fietsstroken. Langzaam verkeer maakt verder gebruik van de overige wegen in het landelijk gebied. De Woudhuizermark en de weg langs het Kanaal Noord zijn geen gebiedsontsluitingswegen, maar zijn wel tamelijk druk. Er liggen echter geen aparte fietsstroken.

In het plangebied komen geen (solitaire) windturbines voor. In de proivnciale Structuurvisie zijn geselecteerde zoekzones aangegeven. Deze zones liggen grotendeels niet in het plangebied. Ten zuiden van de Zutphensestraat ligt wel een dergelijke zoekzone. De invulling van deze zoekzone valt buiten het kader van dit bestemmingsplan.

Dwars over het plangebied loopt een straalverbinding ten behoeve van de telecommunicatie. Ook liggen er 150 kV hoogspanningsleidingen met een zone van twee keer 22,5 meter, alsmede regionale aardgastransportleidingen en een hoofdwaterleiding.

3.10.2 Ontwikkelingen/perspectieven infrastructuur

Er zijn geen knelpunten in het gebied. De Zutphensestraat zal wat betreft rijstroken worden verdubbeld.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan

Uitgangspunt is dat rekening dient te worden gehouden met de zonering van de straalverbinding, de hoogspanningsleiding, de aardgastransportleidingen en de zonering van de (spoor-)wegen. De bestaande (spoor)wegen worden als zodanig bestemd.

Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen krijgen een verkeersbestemming. De belangrijkste erftoegangswegen hebben een aanduiding 'weg' gekregen. De overige wegen zijn onderdeel van de gebiedsbestemming.