direct naar inhoud van 1.8 Gevolgen uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 9 april 2014
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

1.8 Gevolgen uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 9 april 2014

Op 9 april 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak (kenmerk 201307939/1/R2) gedaan over het beroep dat was ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan. Daarbij heeft de Afdeling het vaststellingsbesluit vernietigd voor zover het betreft het plandeel met de bestemming 'Recreatie - Recreatiewoning' op het perceel Beemterweg 72G Beemte Broekland. Ook heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen vier weken na verzending van de uitspraak ervoor zorg te dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het betreffende perceel was het enige perceel in het plangebied waar de bestemming 'Recreatie - Recreatiewoning' voorkwam. Door deze uitspraak komt deze bestemming dus niet meer voor. Voor de uitspraak wordt verwezen naar Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, vaststellingsbesluit en zienswijzennota.

De uitspraak is in het bestemmingsplan verwerkt door in de regels de tekst van het artikel van de bestemming 'Recreatie - Recreatiewoning' te verwijderen en het vlak met de bestemming 'Recreatie - Recreatiewoning' van de plankaart te verwijderen.