direct naar inhoud van 1.4 Opgaven plangebied
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

1.4 Opgaven plangebied

Het plangebied ligt aan de rand van de IJsselvallei en de stad Apeldoorn. Het gebied ligt aan de A50 en wordt daardoor ook goed ontsloten.

De volgende opgaven spelen in het plangebied:

  • de ontwikkelingen in de landbouw leiden tot een afname van het aantal landbouwbedrijven en tot vraagstukken met betrekking tot hergebruik van de bebouwing; voorts is er behoefte aan een verbreding van activiteiten op bestaande landbouwbedrijven hetgeen vraagt om een zorgvuldige beoordeling en inpassing van nieuwe activiteiten. Het beleid dat wordt opgesteld binnen de stedendriehoek is uitgangspunt;de aanwezigheid van burgerwoningen in de nabijheid van agrarische bedrijven vormt een belemmering voor de agrarische bedrijfsvoering;
  • realisatie van de Groene Mal, waaronder de grote groengebieden Weteringsebroek en Het Woudhuis, de groene wiggen en de weteringen;
  • ontwikkeling van landgoederen;
  • daarnaast vragen thema's als kamperen bij de boer, paardenbakken,splitsing van woningen, gedoogde noodwoningen en bed & breakfast aandacht.

Een belangrijke randvoorwaarde bij het formuleren van een visie is de bescherming van de basiskwaliteiten als (externe) veiligheid, gezondheid, kwaliteit van het milieu (lucht, geluid) en water en de bijzondere kwaliteiten als landschap, cultuurhistorie en natuur. Deze kwaliteiten zijn voor een deel met behulp van beschermingsnormen vastgelegd in de Europese regelgeving en de rijksregelgeving (Europese Kaderrichtlijn Water en het Nationaal Bestuursakkoord). De ruimtelijke bescherming van deze kwaliteiten vloeit voort uit de provinciale Structuurvivsie.