direct naar inhoud van 1.3 De begrenzing van het plangebied
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

1.3 De begrenzing van het plangebied

Het plangebied ligt ten noordoosten van de stad Apeldoorn, ten noorden van de A1 en ten oosten van de A50. Een klein deel van het plangebied ligt ten zuiden van de A1, ("De Kar"). Vanwege de specifieke functie en het ruimtelijk beeld van het bedrijventerrein Ecofactorij vormt dit bedrijventerrein geen onderdeel van het plangebied. Het gebied ten westen van de A50, tot aan het Apeldoorns Kanaal behoort ook nog tot het plangebied. Hier ligt ook de kern Beemte. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de gemeente Epe, in het oosten aan de gemeente Voorst.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1044-vas2_0001.jpg"

Het landbouwontwikkelingsgebied ten noorden van de Broeklanderweg is buiten het plangebied gelaten. Dit in verband met de speciale problematiek van het landbouwontwikkelingsgebied en het intergemeentelijke bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen dat hiervoor is opgesteld.

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de volgende vier plannen en een groot aantal herzieningen en enige uitwerkingsplannen:

1. Broekland-Woudhuis (1983);

2. Beemte-De Poel (1980);

3. Kern Beemte (1986);

4. Uitbreidingsplan in Hoofdzaak (1947).