direct naar inhoud van 1.2 Doelstelling
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

1.2 Doelstelling

De primaire doelstelling van het project is om te komen tot een nieuw, actueel bestemmingsplan voor het noordoostelijke gedeelte van het buitengebied van de gemeente Apeldoorn.

In deze toelichting zijn de uitgangspunten beschreven op basis van het beleid en de functionele analyse. Dit mondt uit in een gebiedsvisie en de juridische planbeschrijving. De visie vormt daarbij de basis voor de flexibiliteitsbepalingen in de regels. De visie is verbeeld op een visiekaart. Aandachtspunten voor dit bestemmingsplan en de visie zijn de realisatie van de Groene Mal, waaronder de grote groengebieden Weteringsebroek en Het Woudhuis, de groene wiggen Wolvenbos en Zuidbroek en de Grote Wetering. Daarnaast zijn er aandachtspunten die samenhangen met vrijkomende agrarische bedrijven, nieuwe landgoederen, woningsplitsing, kleinschalige verblijfsrecreatie, paardenbakken en hekwerken.