direct naar inhoud van Artikel 28 geluidzone - vliegveld
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

Artikel 28 geluidzone - vliegveld

28.1 Aanduidingsregels

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - vliegveld' zijn de gronden, naast de aldaar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting op nieuwe geluidgevoelige bebouwing als gevolg van landende en opstijgende vliegtuigen.

28.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - vliegveld' is het -met uitzondering van herbouw ten behoeve van een bestaande geluidgevoelige functie- niet toegestaan om gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige functies als bedoeld in het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart te bouwen dan wel het gebruik van gebouwen ten behoeve van niet-geluidgevoelige functies, waaronder begrepen vrijkomende agrarische bebouwing, om te zetten in het gebruik van gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige functies.

Overtreding van deze gebruiksbepaling is een strafbaar feit.