direct naar inhoud van Artikel 9 Recreatie - Minicamping
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

Artikel 9 Recreatie - Minicamping

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Minicamping' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. het in de vorm van bedrijfsmatige exploitatie bieden van recreatief verblijf aan personen die elders hun hoofdverblijf hebben, in kampeermiddelen, met daarbij behorende bouwwerken, voorzieningen en open terreinen, met dien verstande dat het terrein uitsluitend mag worden gebruikt voor toeristisch kamperen in de vorm van een minicamping voor ten hoogste 25 standplaatsen voor kampeermiddelen en dit gebruik uitsluitend is toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober;
  • b. agrarisch medegebruik;
  • c. ontsluitingswegen;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. nutsvoorzieningen;
  • f. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

In de bestemming zijn bedrijfswoningen niet toegestaan.

9.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 23 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/
inhoud  
Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen
 
110% van de bestaande oppervlakte aan gebouwen en overkappingen   bestaande goothoogte   bestaande bouwhoogte   - de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen
 
       
- erf- en terreinafscheidingen       2 m  
 
- overig    
 
3 m