direct naar inhoud van Artikel 7 Maatschappelijk - Wegbeheer
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

Artikel 7 Maatschappelijk - Wegbeheer

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Wegbeheer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. doeleinden gericht op en verband houdend met het beheer en onderhoud van wegen;
  • b. tuin en/of erf;
  • c. speelplaatsen;
  • d. ontsluitingswegen;
  • e. groenvoorzieningen;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken, waaronder kantoren en voorzieningen.

In de bestemming zijn bedrijfswoningen niet toegestaan.

7.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 23 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/
inhoud  
Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   110% van de bestaande oppervlakte aan gebouwen en overkappingen   5 m   7 m   - de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       3 m    
- antenne-installaties       15 m