direct naar inhoud van Artikel 6 Maatschappelijk - Educatie
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

Artikel 6 Maatschappelijk - Educatie

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Educatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. educatieve doeleinden;
  • b. tuin en/of erf;
  • c. speelplaatsen;
  • d. ontsluitingswegen;
  • e. groenvoorzieningen;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

In de bestemming zijn bedrijfswoningen niet toegestaan.

6.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 23 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/
inhoud  
Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   110% van de bestaande oppervlakte aan gebouwen en overkappingen   7 m, tenzij anders aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)'     - de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       3 m