direct naar inhoud van Artikel 12 Sport - Sportveld
Plan: Buitengebied Noord-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1044-vas2

Artikel 12 Sport - Sportveld

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - Sportveld' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. sportvelden;
  • b. tuin en/of erf;
  • c. ontsluitingswegen;
  • d. groenvoorzieningen;
  • e. water;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. voor zover aangeduid gelden tevens de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3;

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

In de bestemming zijn bedrijfswoningen niet toegestaan.

12.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 23 en de regels voor gebiedsaanduidingen van hoofdstuk 3 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/
inhoud  
Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen   110% van de bestaande oppervlakte aan gebouwen en overkappingen   bestaande goothoogte   bestaande bouwhoogte   - de afstand van gebouwen en overkappingen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen
 
   
 

 
- erf- en terreinafscheidingen       2 m  
 
- lichtmasten       15 m    
- ballenvangers       10 m    
- antenne-installaties
 
    15 m    
- overig
 
    3 m