direct naar inhoud van 8.2 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Beekbergsebroek - Biezematen
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1043-von1

8.2 Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan ´Beekbergsebroek - Biezematen' wordt, overeenkomstig het bepaalde in de gemeentelijke inspraakverordening, gedurende vier weken voor eenieder ter inzage gelegd met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. De resultaten van de inspraakprocedure worden te zijner tijd in deze toelichting vermeld.