direct naar inhoud van Bijlage 6 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

Bijlage 6 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding    
Voorbereidingsbesluit geldig t/m    
Voorontwerp ter inzage d.d.   27 maart 2008  
Ontwerpplan ter inzage d.d.   24 september 2009  
Vaststelling door gemeenteraad d.d.   16 december 2010  
Ter inzage legging vastgesteld plan d.d.   30-12-2010 - 09-02-2011  
Aanwijzing GS/Minister van VROM    
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak d.d.    
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak    
Datum inwerkingtreding b.p.    
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak    
Datum onherroepelijkheid b.p.    
Opmerkingen