direct naar inhoud van 6.5 Zienswijzen
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

6.5 Zienswijzen

Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 24 september 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.


Tegen het ontwerp zijn 13 brieven met zienswijzen ingediend. Twaalf zienswijzen zijn tijdig
ontvangen en ontvankelijk. Één zienswijze is buiten de termijn ontvangen en daarmee niet ontvankelijk.
De reclamanten zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen voor leden van de gemeenteraad mondeling toe te lichten op 17 december 2009. Van die gelegenheid is door vier reclamanten gebruik gemaakt.

De zienswijzen zijn in de zienswijzennota beoordeeld en van commentaar voorzien. Daarnaast is het plan ambtshalve gewijzigd. Hiervoor wordt verwezen naar Vaststellingsbesluit en zienswijzennota. In paragraaf 3 van de zienswijzennota worden de wijzigingen beschreven.