direct naar inhoud van 6.3 Inspraak
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

6.3 Inspraak

In overeenstemming met de gemeentelijke inspraakverordening heeft het voorontwerp bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten met ingang van 27 maart 2008 vier weken voor een ieder ter inzage gelegen met de mogelijkheid een inspraakreactie in te dienen. Er zijn 25 reacties ontvangen. Door 5 indieners is gebruik gemaakt van de uitnodiging om de zienswijze mondeling toe te lichten in een ambtelijke hoorzitting. De reacties zijn samengevat en van antwoord voorzien. De reacties zijn te vinden in bijlage 5. 13 reacties geven aanleiding om het plan aan te passen.
Naast de inspraakreacties hebben een aantal ambtshalve aanpassingen plaatsgevonden.
De belangrijkste zijn in de nota in bijlage 5 weergegeven.