direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

5.1 Inleiding

Het gaat om een reeds bestaand, ingericht plangebied, dat in zijn opzet is voltooid. Het accent ligt op het ontwerpen van een heldere beheerregeling voor het gebied. Het plan is opgezet als een gedetailleerd bestemmingsplan. Op grond van deze gedetailleerde bestemmingen kan direct bouwvergunning worden verleend.

Enige flexibiliteit is echter gewenst: waar nodig zijn diverse flexibiliteitinstrumenten, zoals ontheffings-, nadere eisen- en wijzigingsbevoegdheden, opgenomen.

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Het bestemmingsplan het Loo en Kerschoten zal onder deze nieuwe wet worden vastgesteld en moet derhalve voldoen aan de eisen uit de wet. Als gevolg van de nieuwe wet komt het bestemmingsplan er anders uit te zien dan de bestemmingsplannen die de afgelopen jaren binnen de gemeente Apeldoorn zijn opgesteld. Daarnaast zal de procedure in het kader van de nieuwe wet enigszins anders zijn. Eén van de wijzigingen die optreedt, is het wegvallen van de goedkeuring van het bestemmingsplan door de provincie. Hierdoor wordt de proceduretijd verkort.

Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard stedelijk gebied, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.