direct naar inhoud van 3.3 Monumenten
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

3.3 Monumenten

In de gemeente Apeldoorn komen diverse individuele objecten voor met monumentale waarde, zoals rijks- en gemeentelijke monumenten.

In de wijken Het Loo en Kerschoten betreft het de volgende objecten:

Rijksmonumenten:

 • Loseweg 142/ Dillenburg 1 (Villa uit 1879 met souterrain);
 • Loseweg 166 (Gepleisterd woonhuis uit 1862);
 • Loseweg 168 (Bakstenen woonhuis uit de negentiende eeuw);
 • Loseweg 290 en 292 (Woonhuis en smederij);
 • Mecklenburglaan 20 (landhuis uit 1851).

Gemeentelijke monumenten:

 • Anklaarseweg 29 (agrarische bebouwing uit ca. 1890);
 • Koningstraat 5 (herenhuis uit ca. 1860);
 • Koningstraat 19 (herenhuis uit 1910);
 • Koningstraat 30 en 32 (winkel/warenhuis uit ca. 1910);
 • Koningstraat 35 (herenhuis uit ca. 1904);
 • Loseweg 144 en 146 (Eenvoudig bakstenen woonhuis uit 1918);
 • Loseweg 156 (Gemetseld woonhuis van eenvoudige architectuur uit ca. 1900);
 • Loseweg 242 tot 272 ('Huize Berghorst uit ca. 1911);
 • Zwolseweg 56 (huis uit ca. 1910).

Gemeentelijke monumenten in procedure:

 • Park Kerschoten (waardevolle groenstructuur uit de jaren '60).

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1042-vas1_0015.jpg"

Afbeelding 3.8; Monumenten (bron: STOA)

Vertaling in het bestemmingsplan

De monumenten worden, evenals bij eerder opgestelde plannen in het kader van de inhaalslag, niet op de plankaart aangeven. Voor deze systematiek wordt gekozen, omdat de Monumentenwet 1988 en de gemeentelijke monumentenverordening een eigen beschermingsregime kennen via een vergunningensysteem. Het opnemen van monumentenbestemmingen op de plankaart zou betekenen dat van iedere mutatie in het monumentenregister een bestemmingsplantraject in gang moet worden gezet. Dit wordt niet doelmatig geacht.

Als extra bescherming is er voor gekozen om het bouwvlak strak om de desbetreffende panden te leggen.