direct naar inhoud van 2.8 Verkeersbeleid
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

2.8 Verkeersbeleid

In de nota "Verkeerskaart", in 2004 geactualiseerd, zijn de hoofdlijnen van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid opgenomen. Doel ervan is de beperking van de groei van de automobiliteit ten gunste van de leefomgeving en de bereikbaarheid. Dit wordt bereikt door het autoverkeer op een beperkt aantal hoofdwegen te bundelen, het bereikbaar houden van werkgebieden en de binnenstad, zodat de tussenliggende verblijfsgebieden autoluw kunnen worden. In deze verblijfsgebieden, waar leefbaarheid het belangrijkst is, is de maximum snelheid 30 kilometer per uur.

Binnen het plangebied zijn de Zwolseweg, Edisonlaan, Reeƫnlaan en Hertenlaan als ontsluitingsweg aangewezen. Op wegen van dit type is een snelheid van 50 km/uur toegestaan en wordt maximaal ingezet op benuttingsmaatregelen om de doorstroming te kunnen optimaliseren

In de Parkeernota 1999, geactualiseerd in 2004, zijn parkeernormen voor woningen, bedrijven en diverse voorzieningen opgenomen.

Om het gebruik van de fiets te stimuleren is in de Verkeerskaart gekozen voor een radiaal net van doorstroomassen tussen woonwijken en de binnenstad. Onder de doorstroomassen ligt een net van primaire fietsroutes, die de woonwijken onderling en met de bedrijven verbinden. Op de doorstroomassen kunnen fietsers ongestoord, veilig en comfortabel doorfietsen. Doorstroomassen verbinden de woonwijken met de binnenstad, er is dus sprake van een radiale structuur. De doorstroomas zal fietsers aantrekken, bundelt als het ware de fietsstromen. In de deelnota Langzaam verkeer, vastgesteld in 2001, zijn de doorstroomassen aangegeven. De Koninginnelaan, Gazellestraat, Zwolseweg is aangewezen als doorstroomas. De Anklaarseweg en de Edisonlaan maken deel uit van het primair fietspadennet.

In het voorjaar van 2009 is de laatste hand gelegd aan een nieuw verkeersplan: "Verkeersvisie 2010-2020". Dit plan wijkt in grote lijnen niet sterk af van het in 2004 vastgestelde beleid. De verwachting is dat de verkeersvisie na de zomer wordt vastgesteld. Tot vaststelling is de nota "Verkeerskaart" uit 1999, geactualiseerd in 2004, en bijbehorende uitwerkingsnota's van kracht.