direct naar inhoud van 2.7 Detailhandelsvisie
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

2.7 Detailhandelsvisie

In juni 2003 is de detailhandelsvisie "Een boodschap voor iedereen" vastgesteld. Het doel van deze visie is te komen tot een sterke en evenwichtige detailhandelsstructuur, zowel vanuit het economisch functioneren als vanuit de consument. De detailhandelsvisie geeft richtlijnen voor ontwikkeling en uitvoering van het detailhandelsbeleid voor Apeldoorn en de dorpen. De essentie van de kadernotitie is dat binnen de mogelijkheden die de gemeentelijke overheid daarvoor heeft, dat wil zeggen voorwaardenscheppend beleid en planologische instrumenten, wordt gekozen voor het handhaven en versterken van een fijnmazige structuur van de detailhandel op buurtniveau in plaats van een opschaling. Dat betekent het behoud van winkelcentra op buurtniveau.

Het plangebied van het bestemmingsplan ligt in het stadsdeel Noordwest. Het gemeentelijk beleid voor dit stadsdeel is, gezien op het vrijwel ontbreken van uitbreidingsruimte, gericht op handhaving van de bestaande structuur. Voor de noordkant van dit stadsdeel betekent dit dat winkelcentrum Mercatorplein zich als wijkwinkelcentrum voor de dagelijkse goederen handhaafd. De aanpalende winkelstraat Koninginnelaan heeft potenties om zich verder te ontwikkelen tot een "specialiteiten" straat. Onderdeel van het verder ontwikkelen tot "specialiteiten" zou kunnen zijn dat de supermarkt (Aldi) die in de Koninginnelaan is gevestigd aansluiting zoekt bij bijvoorbeeld een winkelgebied elders in dit stadsdeel.