direct naar inhoud van 1.5 Werkwijze en opzet van de toelichting
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

1.5 Werkwijze en opzet van de toelichting

Het bestemmingsplan is opgesteld door Amer / ruimtelijke ordening te Amersfoort, in samenwerking met de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Apeldoorn.

Het bestemmingsplan bestaat uit drie delen:

  • 1. de toelichting; hierin worden de beweegredenen weergegeven die hebben geleid tot het geven van een bepaalde bestemming en/of bescherming aan een stuk grond, alsmede uitleg van de gebruikte bestemmingen,
  • 2. de regels; hierin wordt per bestemming een omschrijving van de doeleinden gegeven en regels met betrekking tot het gebruik van de in dit plan begrepen gronden en de zich daarop bevindende opstallen, en
  • 3. de plankaart, met daarop de bestemmingen van de betreffende gronden aangegeven.

De toelichting is als volgt opgebouwd:

  • in hoofdstuk 2 wordt een inventarisatie gegeven van alle voor het plangebied relevante beleid.
  • in hoofdstuk 3 wordt de bestaande situatie van het plangebied en omgeving beschreven;
  • in hoofdstuk 4 worden de planologische en milieutechnische randvoorwaarden behandeld;
  • in hoofdstuk 5 worden de gehanteerde bestemmingen beschreven, en wordt ingegaan op specifieke juridische aspecten van het plan.