direct naar inhoud van Bijlage 3 Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

Bijlage 3 Lijst van toegelaten maatschappelijke voorzieningen

SBI   Omschrijving   Geur   Stof   Geluid   Gevaar   Grootste afstand   Categorie  
4773   Apotheken   0   0   0   10   10   1  
84.A   Openbaar bestuur (kantoren e.d.)   0   0   10   0   10   1  
8621, 8622, 8623   Artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven   0   0   10   0   10   1  
8691, 8692   Consultatiebureaus   0   0   10   0   10   1  
9101   Bibliotheken   0   0   10   0   10   1  
9303.1   Uitvaartcentra   0   0   10   0   10   1  
852, 8531   Scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs   0   0   30   0   30   2  
8532, 854, 855   Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs   10   0   30   10   30   2  
8610   Ziekenhuizen   10   0   30   10   30   2  
871.1   Verpleeghuizen   10   0   30   0   30   2  
8891.2   Jeugd-, kinder- en naschoolse opvang   0   0   30   0   30   2  
9491   Kerkgebouwen e.d.   0   0   30   0   30   2  
94991.A   Buurt- en clubhuizen   0   0   30   0   30   2