direct naar inhoud van Artikel 5 Detailhandel
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

Artikel 5 Detailhandel

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

5.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 24 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen   bouwvlak   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en 'maximale bouwhoogte' aangegeven waarde    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installati e s: 15 m
overkapping: 3 m
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  
5.3 Specifieke gebruiksregels

Op het perceel Zwolseweg 219/223 is een oppervlakte van maximaal 440 m² aan detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voeding- en genotsmiddelen, toegestaan. De overige bebouwing binnen het bouwvlak mag uitsluitend worden gebruikt als berg- en magazijnruimte.