direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch - Kwekerij
Plan: Bestemmingsplan Het Loo en Kerschoten
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1042-vas1

Artikel 3 Agrarisch - Kwekerij

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch - Kwekerij' aangewezen gronden zijn bestemd voor heester-, boom-, en bloemkwekerij met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouw zijnde en andere werken.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 24 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       2,50 m   - van de bouwhoogtebepaling zijn vlaggemasten en antennes uitgezonderd