direct naar inhoud van 2.1 Nota Ruimte
Plan: Bestemmingsplan Tullekensmolenweg 104 Lieren
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1040-ont1

2.1 Nota Ruimte

De Nota Ruimte bevat de rijksvisie op de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie en een leefbare samenleving op het beperkte grondgebied. Het gaat om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020 met een doorkijk naar 2030. Op 26 februari 2006 is de nota formeel van kracht geworden. in de nota benadrukt het rijk, net als in voorgaande nota's het belang van sterke steden en een vitaal platteland.