direct naar inhoud van 7.4 Ontwerpbestemmingsplan
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1038-onh1

7.4 Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is op 17 juni 2010 ter inzage gelegd. Op basis hiervan zijn 3 zienswijzen naar voren gekomen. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in het bestemmingsplan. De indieners hebben een reactie gekregen op de ingediende zienswijze.

Het welstandsbeleid wordt gelijktijdig met dit bestemmingsplan vastgesteld.