direct naar inhoud van 5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1038-onh1

5.5 Financieel-economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan 'Kanaaloevers Haven' betreft met name een aanpassing van een aantal verouderde bestemmingsplannen, waarbij het juridisch en planologisch instrumentarium is geactualiseerd. Met betrekking tot de realisering van dit plan bestaat er voor de gemeente Apeldoorn géén kosten in de exploitatieve sfeer.

Ontwikkeling Kanaalzone Noord

Voor Kanaalzone Noord is in het kader van het bestemmingsplan uitgegaan van de bestaande situatie. De uitvoering van de plannen zoals die zijn opgenomen in de Nota van Uitgangspunten is vooralsnog niet aan de orde. Er worden door de gemeente geen kosten gemaakt.

Indien het herontwikkelen van dit gebied aan de orde komt, staat de gemeente een faciliterend grondbeleid voor. Dit houdt in dat de gemeente de voorwaarden schept die herontwikkeling van dit project door een particuliere ontwikkelaar mogelijk maakt. De grondpositie, die de gemeente heeft binnen het project, brengt zij in in de ontwikkeling. Dit gebeurt tegen een marktconforme prijs waarbij overgedragen wordt in de huidige staat. De eventueel te maken kosten kunnen met behulp van een exploitatie-plan worden verhaald. De economische uitvoerbaarheid is hiermee verzekerd.