direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1038-onh1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Binnen het gehele plangebied liggen 6 monumenten. Voor het gehele plangebied van de Griftlocaties (Stationsstraat, de achterzijde van de percelen aan de Deventerstraat, het Grifttracé langs de van Aelstlaan, de Vlijtseweg, Kanaal-Noord, Stadsterras, KoningsHaven en de Kanaalstraat) is een Cultuurhistorische Analyse uitgevoerd. Deze is toegelicht in paragraaf 3.7.

De in de regels van dit bestemmingsplan opgenomen sloopregeling geldt voor de cultuurhistorische en stedenbouwkundig waardevolle panden. Deze regeling geldt niet voor de aanwezige rijksmonumenten welke geregeld wordt middels de monumentenverordening (dus buiten dit bestemmingsplan om).

5.4.2 Archeologische waarden

De archeologische waarden in het gebied zijn beschermd door middel van een dubbelbestemming en een omgevingsvergunningplicht.