direct naar inhoud van 5.3 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1038-onh1

5.3 Natuurwaarden

5.3.1 Algemeen

Bij het opstellen van bestemmingsplannen moet rekening gehouden worden met de gevolgen van de eventuele ontwikkelingen voor de natuur. Met het inwerking treden van de Flora- en Faunawet krijgt de natuurtoets een sterker accent in de totale beoordeling van de milieu- en waardenaspecten in de bestemmingsplannen.

In de toelichting van het bestemmingsplan (paragraaf 3.3 + 3.4) is ingegaan op de actuele situatie op basis van (recente) archiefgegevens en veldonderzoek.

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Alle ontwikkelingen die meegenomen zijn, zijn reeds in een eerder stadium onderzocht en vergund.