direct naar inhoud van 3.4 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1038-onh1

3.4 Natuurwaarden

Bijzondere bomen

De gemeente Apeldoorn heeft alle bijzondere bomen (zowel gemeentelijke als particulier) geïnventariseerd. De door de gemeente Apeldoorn aangewezen "bijzondere bomen" zijn beschermd.

De bijzondere boom heeft op de plankaart de aanduiding "monumentale boom" gekregen. Waar deze aanduiding voorkomt, dient de afstand van bebouwing tot het hart van deze boom ten minste 10 meter te bedragen. Met een omgevingsvergunning kan deze afstand verkleind worden tot 5 meter.


Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning een aantal werken en werkzaamheden (het aanleggen van verhardingen, het aanbrengen van ondergrondse leidingen en de beschadiging van bomen) binnen een afstand van 5 meter van bijzondere bomen te verrichten.

In het plangebied komt 1 bijzondere boom voor.


Vertaling in het bestemmingsplan

Het is de inzet om bij de realisering de nieuwe ontwikkelingen van de Kanaaloevers Haven de natuurwaarden zoveel mogelijk te respecteren. Waar mogelijk krijgen de groene structuren de bestemming 'Groen'. Binnen deze bestemming zijn uitsluitend groenvoorzieningen toegestaan. De bestemming biedt voldoende bescherming om de groenstructuren voor de toekomst veilig te stellen.

De bijzondere bomen die in het bestemmingsplangebied voorkomen krijgen op de plankaart de aanduiding "monumentale boom". Hiervoor is een beschermingsregeling opgenomen in de regels.