direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Bestemmingsplan Kanaaloevers Haven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1038-onh1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Drie noord-zuid lopende ruimtelijke dragers vormen het raamwerk voor de hoofdstructuur in het plangebied:

  • aan de westzijde loopt de Stationsstraat;
  • aan de oostzijde loopt het Apeldoorns Kanaal met de oevers;
  • de Grift die op korte termijn weer terug zal komen in het straatbeeld.


Tussen de twee ruimtelijke dragers (Stationsstraat en het Kanaal) ligt het plangebied. Het plangebied lijkt op het eerste gezicht een uitloopgebied van het centrum. Echter, het gebied herbergt talrijke oude structuren en potenties waardoor het gebied kan uitgroeien tot een woon- werkmilieu waar het goed verblijven is. Het gebied is een mix van cultuurhistorisch waardevolle woon- en bedrijfsbebouwing. De bebouwing heeft uiteenlopende schalen van dorpsachtig tot stedelijk.

Ten zuiden van de Deventerstraat wordt het plangebied gekenmerkt door grootschalige bedrijvigheid. Hier ligt het voormalige kantoor van de NUON, verder Activerium genoemd. Verder is er, verspreid door het plangebied nog kleinere bedrijvigheid te vinden.


Dit gebied vormt de rand van het centrumgebied. Door het gebied loopt de Griftstraat die met zijn oude bebouwing karakteristiek is voor het dorpse karakter in het gebied.