direct naar inhoud van 7.4 Totstandkoming plan
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

7.4 Totstandkoming plan

Naar aanleiding van de inspraakprocedure is het plan aangepast.
De functies sport, maatschappelijk en cultuur zijn bij de Americahal geschrapt.
In de bestemming Gemengd - 1 zijn de functies maatschappelijk, kantoor en leisure begrensd en is de functie cultuur geschrapt.
Op de plankaart is een rioolaanduiding bij het transferium opgenomen en is een bouwkavel op de meubelboulevard bestemd tot detailhandel - wonen.
Naar aanleiding van de zienswijzen zijn enkele aanpassingen in het plan aangebracht.
Voor de meubelboulevard is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor horeca met een maximale oppervlakte van 1200 m².
Voor Intratuin wordt een voorschrift opgenomen dat voorziet in detailhandel in artikelen die branchevreemd zijn tot 5% van de verkoopoppervlakte met een maximum van 350 m² verkoopoppervlakte.
Om een deel van het verblijfsgebied te kunnen gebruiken als terras zijn de regelen en de plankaart aangepast.
Een afwijkingsregel van 3% over de maximaal toegestane oppervlakte aan grootschalige detailhandel van 27.300 m² is toegevoegd.