direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

5.4 Cultuurhistorie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

In 2009 is de landschapsstructuur door de ontwikkeling van het Omnisportcentrum, het sportcomplex van WSV en de uitbreiding van Intratuin fors veranderd. Hierdoor is de cultuurhistorische waarde van het plangebied afgenomen.

5.4.2 Archeologische waarden

Het plangebied ligt in een van oorsprong laag en nat gebied waarin diverse zandopduikingen aanwezig zijn. Deze zandopduikingen worden dekzandruggen genoemd en zijn vanaf circa 6000 jaar geleden door mensen opgezocht. De ruggen boden de mensen droge voeten en tegelijkertijd was er water dicht in de buurt. Dezelfde ruggen worden later gebruikt als plaats om een huis of boerderij te bouwen. De archeologische beleidskaart van de gemeente Apeldoorn duidt deze dekzandruggen dan ook aan als een zone met een hoge trefkans op archeologie. De ontwikkelingen van de afgelopen jaren (bouw Omnisportcentrum, aanleg sportvelden etc.) hebben echter het gebied in zodanige mate gewijzigd dat archeologische waarden niet meer te verwachten zijn.
Dat geldt ook voor het transferium. Weliswaar is deze locatie gelegen in een belangrijke archeologische zone maar uit een inventariserend veldonderzoek d.d. 7 april 2006 is gebleken dat geen aanvullend onderzoek nodig is. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen wat betekent dat zich in het gebied geen archeologische waarden hebben bevonden. Er is derhalve geen aanleiding om vanuit archeologische overwegingen geen medewerking te verlenen aan de voorgestane ontwikkeling.