direct naar inhoud van 4.3 Programma
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

4.3 Programma

De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit de volgende onderdelen en bijbehorende parkeerplaatsen.

Reeds gerealiseerd programma:

 • het Omnisportcentrum bestaande uit een arena voor baanwielrennen en indooratletiek en een topsporthal
 • een skeeler- en natuurijsbaan;
 • uitbreiding van het tuincentrum;
 • Sportvelden WSV;
 • Americahal (bestaand).


Gepland programma:

 • 27.300 m² b.v.o. grootschalige detailhandel;
 • 2.200 m² b.v.o. leisure, kantoren, zakelijke dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen;
  dit programmaonderdeel kan onder voorwaarden gewijzigd worden in grootschalige detailhandel;
 • 1.200 m² b.v.o. horeca;
 • 7.500 m² b.v.o. wijzigingsbevoegdheid voor grootschalige detailhandel en kantoren, zakelijke dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen.


Geplande infrastructuur:

 • Reconstructie van de Zutphensestraat, de Laan van Erica (uitbreiding naar 2X2 rijstroken, gescheiden door een middenberm) en de Laan van Osseveld;
 • Vergroten van de capaciteit van de kruispunten Zutphensestraat/Laan van Osseveld, Zutphensestraat/Mansardehof (geregeld met verkeerslichten) en Zutphensestraat/Kasteellaan (geregeld met verkeerslichten);
 • een transferium/carpoolplaats met een ontsluiting naar de Zutphensestraat, direct ten oosten van de Barnewinkel (geregeld met verkeerslichten).
4.3.1 Omnisportcentrum

Het Omnisportcentrum is een multifunctioneel sportcentrum bestaande uit een volledig overdekte wieler- en atletiekarena en een topsporthal De wieler- en atletiekarena en de topsporthal zijn geschikt voor het houden van nationale en internationale wedstrijden.
De arena en de topsporthal zijn zodanig ontworpen dat het ook mogelijk is om hier andere activiteiten/evenementen te organiseren dan sportevenementen. Het Omnisportcentrum met de topsporthal is inmiddels met toepassing van artikel 19, lid 2 WRO gerealiseerd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1035-onh1_0008.jpg"

Figuur 4.2. Impressie van het voorterrein nabij het Omnisportcentrum en de geplande winkelontwikkelingen (de reclame uitingen zijn nog onderwerp van studie).

4.3.2 Skeelerbaan annex ijsbaan

De skeelerbaan annex ijsbaan (ovale 400 meter baan), die vooral een functie heeft voor de inwoners van Apeldoorn, is in het westelijk deel van het plangebied gesitueerd, naast de voetbalvelden.
Deze baan is inmiddels aangelegd en in gebruik genomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1035-onh1_0009.png"

Figuur 4.3 Sfeerbeeld van de ijsbaan met op de achtergrond het Omnisportcentrum

4.3.3 Tuincentrum

Het tuincentrum is inmiddels met 5800 m² uitgebreid op de locatie. Deze uitbreiding is gerealiseerd middels een artikel 19, lid 2 WRO procedure

4.3.4 Sportvelden WSV

De verplaatsing van de voetbalvelden van WSV binnen het plangebied is eveneens met een artikel 19, lid 2 WRO gerealiseerd en deze accommodatie bestaat uit 4 voetbalvelden, de club- en kleedaccommodatie, een sporthal en de daarbij behorende parkeerplaatsen.

4.3.5 Grootschalige detailhandel

De gemeente heeft een marktverkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden en effecten van grootschalige detailhandel (GDV) in een cluster met megastores (Ecorys, 17 oktober 2003. Marktverkenning Omnisportcentrum Apeldoorn). Hieruit blijkt dat er voldoende mogelijkheden zijn om GDV/PDV toe te voegen mits wordt voldaan aan de volgende ruimtelijke en planologische randvoorwaarden:

 • goede bereikbaarheid:
 • ligging in de nabijheid van een op-/afrit rijksweg;
 • de aan-/afvoerwegen moeten 1.000 tot 1.200 auto's per uur kunnen verwerken;
 • aanwezigheid van een halte voor openbaar vervoer;
 • voldoende parkeergelegenheid (5 p.p. per 100 m² b.v.o.);
 • een directe relatie tussen winkels en de aanwezige parkeervoorzieningen;
 • de aanwezigheid van horeca.

BRO heeft in 2008 en 2010 de rapportage geactualiseerd (BRO 2008 Perifere en Grootschalige detailhandel in Apeldoorn). De volledige rapportages zijn in de bijlagen opgenomen en verder wordt verwezen naar hoofdstuk 2.6 Detailhandelsvisie.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1035-onh1_0010.jpg" Figuur 4.4. Impressie van het voorterrein nabij het Omnisportcentrum en de geplande winkelontwikkelingen (reclame uitingen zijn nog onderwerp van studie).

4.3.6 Horeca

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om maximaal 1200 m² b.v.o. zelfstandige horeca toe te voegen

4.3.7 Leisure, kantoren, zakelijke dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen

Onderdeel van het programma is de mogelijkheid van leisure. Bij leisure gaat het om voorzieningen en activiteiten die ondersteunend zijn aan dan wel een functionele relatie hebben met de binnen de bestemming toegelaten functies gericht op vrijetijdsbesteding.
Samen met kantoren, zakelijke dienstverlening en de maatschappelijke voorzieningen mogen deze onderdelen niet meer bedragen dan 2200 m².

4.3.8 Wijzigingsbevoegdheid

Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het perceel naast de Americahal (in totaal 7.500 m²). Deze wijzigingsbevoegdheid bestaat uit maximaal 6.500 m² b.v.o. grootschalige detailhandel en 1.000 m² b.v.o. kantoren en/of zakelijke dienstverlening en/of maatschappelijke voorzieningen.