direct naar inhoud van 4.2 Bebouwing
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

4.2 Bebouwing

Met de realisatie van het Omnisportcentrum (2008), Intratuin (2010) en diverse sportvelden met voorzieningen (2004) is in de afgelopen periode reeds een start gemaakt met de invulling van het gebied De Voorwaarts. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om aansluitend op deze ontwikkelingen nieuwe volumes met ruimte voor grootschalige detailhandel te realiseren: ten westen en zuiden van het Omnisportcentrum. Deze geplande bebouwing zal door haar positionering en gewenste architectonische uitwerking een sterke samenhang krijgen met het Omnisportcentrum.
De toekomstige inrichting van het parkeerterrein aan de voorzijde van het Omnisportcentrum en de geplande winkelontwikkeling versterkt de functionele relatie tussen deze gebouwen. In de architectuur van de gebouwen zullen de eerder gebruikte materialen voor het sportcentrum opnieuw worden ingezet. De bebouwing moet ook een goede uitstraling krijgen naar de reeds gerealiseerde sportvelden en de spoorlijn. De route De Voorwaarts wordt gerespecteerd als doorgaande groene structuurlijn en doorgaande route voor het langzaam verkeer. Deze weg blijft dan ook in tact. De weg wordt aan weerszijden beplant met een bomenrij. Rondom het gebied zullen de bestaande bomen worden ingepast en er worden extra bomen ingeplant om zo een groen kader te vormen voor de totale ontwikkeling (zie figuur 4.1).
Het Omnisportcentrum ligt centraal in het plangebied. De hoogte van het gebouw (32 meter) vloeit voort uit de functionele eisen van het programma voor de atletiek- en wielerhal. In het stedenbouwkundige ontwerp van het gehele gebied (zie figuur 4.6) is de ruimtelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen leidend: de combinatie van sport en commerciële functies, van groen en parkeren en oude en nieuwe functies. Het geheel vormt een belangrijke bijdrage aan de ruimtelijke en functionele betekenis van het gebied De Voorwaarts op het schaalniveau van de stad en de regio. Dergelijke "ankerpunten" aan de hoofdstructuur van Apeldoorn versterken de identiteit en het imago van de stad. Tevens is het een herkenningspunt in de stad en er ontstaat meer ruimtelijke samenhang met andere vergelijkbare bebouwing langs de ring, zoals de kantoren bij winkelcentrum "Het Fort". Voor het gebied De Voorwaarts en de meubelboulevard wordt gezocht naar één beeldmerk. Deze zal gestalte krijgen in een kunstwerk op de hoek Zutphensestraat / Laan van Erica. Dit kunstwerk (maximale hoogte 25 meter) is tevens bedoeld voor promotionele doeleinden. Ter hoogte van de entree tot het gebied De Voorwaarts zal eveneens een kunstwerk (maximaal 25 meter hoog) met ruimte voor promotionele uitingen worden opgericht.
Bij de entree van de stad, ter plaatse van het transferium zal eveneens een kunstwerk met een hoogte van ca. 38 meter worden opgericht.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1035-onh1_0007.jpg"

Figuur 4.1 Luchtfo vanuit het oosten met daarin opgenomen de geplande bebouwing boven de Americahal en centraal het Omnisportcentrum.