direct naar inhoud van 3.4 Natuurwaarden
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

3.4 Natuurwaarden

De Zutphensestraat grenst voor een deel aan het bosgebied bij Groot Schuylenburg. Dit laatste bosperceel is ouder dan 100 jaar en omstreeks 1855 bebost. In het begin van de 19e eeuw is in dit bosgebied het “Geneeskundig Instituut voor Geesteszwakken Het Apeldoornsche Bosch” gevestigd. Op de topografische kaart van 1906 is te zien dat delen van dit bos toen zijn omgevormd voor de aanleg van dit instituut, maar dat kleinere stukken, met name langs de Zutphensestraat gespaard zijn gebleven. Hieruit en uit de aanwezigheid van zeer dikke beuken kan worden afgeleid dat dit bos langs de Zutphensestraat ouder dan 100 jaar is.
Tussen de Laan van Erica en het Omnisportcentrum is nog een perceel met boomgroepen aanwezig. Het gaat om een perceel van 2000 m² en dat is een oud bosrestant. Aanvankelijk was voorzien om hier appartementen te realiseren met een maximale hoogte van 50 meter. Door de gewijzigde marktomstandigheden is er voor gekozen om dit overeenkomstig de huidige situatie (en het geldende bestemmingsplan) te bestemmen als bos.
Verder komen in het gebied komen vooral boomgroepen, erfbeplanting en solitaire bomen voor, veelal gekoppeld aan woningen.
De grootschaliger groenelementen bevinden zich nabij en aan de randen van het plangebied, zoals de oude eikensingel langs het spoor aan de zuidwestzijde en de oudere beplanting in de omgeving van de ring.