direct naar inhoud van 3.3 Groenstructuur
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

3.3 Groenstructuur

landschappelijke structuur

In de Ontwikkelingsvisie Apeldoorn 2020 is het hele gebied De Voorwaarts samen met Groot Zonnehoeve aangegeven als groene wig. De groene wig neemt een bijzondere positie in binnen de groenstructuur. Dit groengebied is gelegen op een oost-west georiënteerde dekzandrug en dringt diep de stad in, tot nabij de binnenstad. De bodem bestaat uit grof zand (humus) waarin plaatselijk, op geringe diepte een veen- en/ of leemlaag voorkomt.
De groene wig legt de relatie tussen stad en landschap. De bossen van Groot Schuylenburg, landgoed het Woudhuis, de 'groen-blauwe' knoop (rond het knooppunt Zutphensestraat en A-1) en natuur- en recreatiegebied Bussloo vormen de 'stepping stones' op de overgang tussen stad en de IJsselvallei. Via de Woudhuizermark, die uitkomt in de Groote Wetering, wordt een hydrologische en ecologische relatie met het buitengebied gelegd.
De (lokaal te herstellen) laanbeplanting van de Zutphensestraat en de laanbeplanting van de Laan van Erica doen als onderdeel van de groene wig mee in de groenstructuur van de stad. De bermen van de ring en de spoorlijnen zijn als ecologische verbinding van belang.
De restanten van een oost-west lopende eikensingel zijn waardevol. Deze singel verbindt de stedelijke groengebieden ten westen met de bossen rondom het Woudhuis aan de oostzijde.
De bebouwing aan de oostzijde van Apeldoorn wordt geleed door een serie groengebieden van formaat. De bossen op landgoed het Woudhuis en op Groot Schuylenburg liggen, anders dan de bossen aan de westzijde van de stad, op nattere gronden. Het zijn delen van vroegere, uitgestrekte beuken- en essenbossen die een directe relatie hebben met grondwater. Vooral de vochtminnende bosvegetaties op en rond het Woudhuis zijn van regionale betekenis. Het gaat hierbij om het vochtige eikenbos en in de natste delen, het Elzenbroekbos.
Het bos op Groot Schuylenburg heeft grotendeels een kunstmatig karakter. Gemaaide grasvelden onder een bomendak bepalen in grote delen van het terrein het beeld. De oorspronkelijke bossen op het terrein zijn, vegetatiekundig, redelijk goed ontwikkeld.
De Woudhuizermark vormt een potentieel natte verbindingszone tussen de waterpartijen in de stad (De Maten) en de broekbossen, op het landgoed Woudhuis enerzijds en de Grote Leigraaf en IJsselvallei anderzijds.