direct naar inhoud van 3.1 Historie
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

3.1 Historie

Plangebied De Voorwaarts

In het gebied De Voorwaarts domineerde voorheen de agrarische functie. De boerderijen in het gebied waren gelegen langs de wegen De Voorwaarts, de Meerzorg en de Kleinzorg, die samen een driehoek vormen. Andere, meer stedelijke functies in het plangebied liggen aan de Zutphensestraat (Intratuin) of Laan van Erica (Americahal). Vooral de Americahal drukt, door haar omvang en functie, een duidelijke stempel op het gebied.
Het gebied De Voorwaarts is een kleinschalig en open gebied en ademde een landelijke sfeer uit. Houtwallen en laanbeplanting, boerderijen en voormalige landarbeiderswoningen met hun erfbeplanting, bepaalden er het beeld. Het open karakter is te danken aan de aanwezigheid van agrarische percelen en voetbalvelden. Intratuin en Americahal zijn elementen van grotere schaal met een meer stedelijke uitstraling. Binnen het gebied liggen een aantal woningen. Een aantal van de woningen zal als gevolg van de ontwikkelingen verdwijnen, voor de woningen in het meest oostelijke deel in de zone tussen De Voorwaarts en de spoorlijn Apeldoorn-Zutphen geldt dat deze gehandhaafd kunnen worden.
In het geldende bestemmingsplan is een groot gedeelte van het gebied bestemd tot 'gronden voor stelselmatige stadsuitbreiding'.

Transferium/carpoolplaats

De locatie Barnewinkel ligt in het oosten van de stadskern Apeldoorn. Het gebied wordt aan de noordzijde begrensd door de Zutphensestraat, aan de oostzijde door de oprit naar de A-50 en aan de westzijde door de bestaande straat Barnewinkel. Het gebied is in gebruik als gras- en maïsland.

Meubelboulevard
De meubelboulevard is met de aangrenzende kantoren ook onderdeel van het plangebied. Dit deel van het plangebied is nagenoeg geheel gerealiseerd en wordt in dit bestemmingsplan dan ook conserverend bestemd.