direct naar inhoud van 2.3 Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

2.3 Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030

In mei 2007 hebben de gemeenteraden van Apeldoorn, Brummen, Deventer, Lochem, Voorst en Zutphen de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 vastgesteld.
In deze visie legt de stedendriehoek de ambities vast voor het zogenaamde bundelingsgebied. Deze structuurvisie laat zien hoe de gemeenten samen streven naar een hoogwaardige ruimtelijke ontwikkeling van de Stedendriehoek als geheel.
De Regionale Structuurvisie heeft de formele status van een intergemeentelijk Structuurplan. Dat wil zeggen dat deze structuurvisie een richtinggevend kader voor beleid en uitvoering waarin samenhang, integraal en ontwikkelen sleutelwoorden zijn.
Deze visie is dan ook een belangrijk instrument voor de uitvoering van de beleidsvoornemens.
Voorzover van belang voor dit bestemmingsplan kiest de Stedendriehoek voor:

  • de ontwikkeling van een overdekte wieler- en atletiekbaan Omnisportcentrum met een topsporthal (vanaf 2007) met GDV-voorzieningen;
  • GDV, PDV en grootschalige sport en leisurefuncties bij voorkeur situeren op of nabij centrumknooppunten of stadsranden met een goede ontsluiting met zowel openbaar vervoer als auto.