direct naar inhoud van 2.15 Welstandsbeleid
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

2.15 Welstandsbeleid

Artikel 12a van de Woningwet verplicht alle gemeenten om een welstandsnota vast te stellen. Die welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de welstandstoetsing.
Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juli 2004 de kadernota 'Over welstand geschreven' vastgesteld. De nota geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan redelijke eisen van welstand, om de fraaie leefomgeving in de stad te behouden en te versterken.
In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij. Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van het gebied geregeld voor zover dit gaat om bebouwingsregels en gebruik. Het welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.
In de welstandsnota is het plangebied als zwaar aangemerkt. Gelijktijdig met de bestemmingsplan zal een beeldkwaliteitsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld. Dit plan zal als welstandsbeleid worden vastgesteld waardoor het als toetsingskader wordt gebruikt voor de commissie ruimtelijke kwaliteit bij het beoordelen van de bouw- en inrichtingsplannen.

Voor het Stadslandgoed Barnewinkel heeft de gemeenteraad op 30 juni 2011 gebiedsgericht welstandsbeleid vastgesteld. Het transferium en de carpoolplaats maken hiervan onderdeel uit.