direct naar inhoud van Artikel 22 wro-zone - wijzigingsgebied
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

Artikel 22 wro-zone - wijzigingsgebied

Ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied' zijn burgemeester en wethouders bevoegd de bestemming Verkeer - Verblijfsgebied te wijzigen in de bestemming Detailhandel – Grootschalig voor de realisatie van maximaal 6.500 m² grootschalige detailhandel en maximaal 1000 m² bruto vloeroppervlakte voor kantoren, zakelijke dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen.

22.1 Voorwaarden voor wijziging

Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in dit artikel mag alleen plaatsvinden mits:

  • er geen milieuhygiënische belemmeringen zijn;
  • er geen verkeerskundige belemmeringen zijn;
  • er voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd wordt.

Voor de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid naar Detailhandel - Grootschalig geldt als aanvullende voorwaarden dat:

  • dit niet leidt tot een onevenredige aantasting van de detailhandelsstructuur, door de initiatiefnemer aan te tonen met een Distributie Planologisch onderzoek;
  • de grootschalige detailhandel zoals genoemd onder de bestemming 'Gemengd - 1' gerealiseerd is;
  • De niet toegestane detailhandel genoemd onder de bestemming 'Gemengd - 1 op deze wijziging van toepassing is.