direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer - Weg
Plan: De Voorwaarts
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1035-onh1

Artikel 14 Verkeer - Weg

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Weg' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen;
 • b. fiets- en voetpaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. in- en uitritten;
 • f. fiets- en voetgangerstunnels;
 • g. rijwielstallingsvoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. evenementen;
 • j. watergangen;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

14.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 19 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       antenne-installaties: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 2 m  
van de bouwhoogtebepaling zijn tunnels en bruggen uitgezonderd  
14.3 Specifieke inrichtingsregels en gebruiksregels

De voor Verkeer - Weg aangewezen gronden bestaan in ieder geval uit:

 • a. maximaal 2 x 2 rijstroken, gescheiden door een middenberm (met uitzondering van afslagstroken) voor de Zutphensestraat vanaf het kruispunt van de Laan van Erica tot aan de A-50;
 • b. handhaving van de bestaande breedte van de ventweg aan de Zutphensestraat;
 • c. verbreding van de berm, gelegen naast de ventweg aan de Zutphensestraat naar een minimale breedte van 5 meter met uitzondering van de plaatsen waar afslagstroken en bushaltes nodig zijn;
 • d. vervanging van de rotondes bij de Kasteellaan en de Mansardehof door kruisingen;
 • e. maximaal 2 x 2 rijstroken, gescheiden door een middenberm (met uitzondering van afslagstroken) voor de Laan van Erica;
 • f. maximaal 2 rijstroken (met uitzondering van afslag- en invoegstroken) voor de Laan van Osseveld;
 • g. de aanleg van nieuwe afslag- en invoegstroken voor de Laan van Osseveld en de Zutphensestraat (gelegen tussen het kruispunt met de Laan van Erica en de spoorlijn Apeldoorn-Deventer) in verband met de aanpassing van de kruising met de Laan van Erica de Zutphensestraat en de Laan van Osseveld;
 • h. aanpassing van het kruispunt Zutphensestraat, Laan van Erica en Laan van Osseveld