direct naar inhoud van Bijlage 9 Procedureschema
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

Bijlage 9 Procedureschema

Voorbereidingsbesluit datum van inwerkingtreding
 
-  
Voorbereidingsbesluit geldig t/m
 
-  
Voorontwerp ter inzage
 
 
Ontwerpplan ter inzage
 
28-05-2009 - 08-07-2009  
Vaststelling door gemeenteraad
 
22-04-2010  
Terinzagelegging vastgesteld plan
 
03-06-2011 - 14-07-2010  
Aanwijzing GS/Minister van VROM
 
-  
Beroep ingesteld bij Afdeling bestuursrechtspraak
 
ja  
Voorlopige voorziening gevraagd bij Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Essentie uitspraak Voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak   -  
Datum inwerkingtreding b.p.
 
16-07-2010  
Essentie uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
 
Beroep ongegrond verklaard  
Datum onherroepelijk worden bestemmingsplan
 
27-07-2011  
Opmerkingen