direct naar inhoud van 7.4 Totstandkoming plan
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

7.4 Totstandkoming plan

Het voorontwerp zoals in het kader van de inspraak ter inzage heeft gelegen is op enkele onderdelen aangepast. Belangrijkste aanpassingen betreffen:

- Het westelijk deel van het bosgebied is buiten het plangebied van dit bestemmingsplan gebracht. Het betreffende deel vormt onderdeel van de planvorming voor het gebied tot aan de Europaweg en wordt dan ook in een nieuw bestemmingsplan daarvoor opgenomen.

- De geluidzone van het industrieterrein is aangepast. Deze is teruggebracht tot de grens van de al bestaande zone.