direct naar inhoud van 7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

7.3 Overleg ex artikel 3.1.1 Bro

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening toegezonden aan diverse instanties. De reacties van deze instanties zijn samengevat en van antwoord voorzien in het inspraakverslag, wat als bijlage deel uitmaakt van de toelichting.