direct naar inhoud van 6.3 De plankaart
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

6.3 De plankaart

Het plangebied is getekend op één gekleurde plankaart (verbeelding), schaal 1:1000. De plankaart is IMRO-gecodeerd getekend, conform IMRO2008. De plankaart bevat bestemmingsvlakken ten behoeve van de opgenomen bestemmingen. Binnen deze vlakken zijn verschillende aanduidingen opgenomen, onder andere aangaande de maximale hoogte, de milieuzonering en specifiek gebruik. Voor de ondergrond is gebruik gemaakt van de Grootschalige Basiskaart Nederland in combinatie met de kadastrale kaart.