direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

6.1 Inleiding

Het grootste deel van het plangebied maakt deel uit van het in 1978 vastgestelde bestemmingsplan “Werkgebied Brouwersmolen” en heeft daarin de bestemmingen “Bos”, "Bos- en parkstrook", "Eengezinshuizen", "Sportvoorzieningen", "Groenvoorzieningen" en "Verkeersdoeleinden".

Delen uit de planvoorschriften van dit bestemmingsplan zijn inmiddels zodanig gedateerd dat het niet mogelijk is om de nu aan de orde zijnde nieuwe ontwikkeling uitsluitend door middel van een herziening van de plankaart toe te laten. Op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is een dergelijke herziening ook niet mogelijk.

Een klein deel van het plangebied maakt deel uit van het in 2007 vastgestelde bestemmingsplan Bouwhof-De Heeze. Actualisering van dit recente bestemmingsplan is niet noodzakelijk. De bestaande situatie ter plaatse wordt ook gehandhaafd. Om tot een zo helder mogelijke planbegrenzing te komen is de keuze gemaakt om het gedeelte van Bouwhof-De Heeze tot de Ugchelseweg op te nemen in dit bestemmingsplan.

Op basis van bovenstaande is ervoor gekozen om een compleet nieuw bestemmingsplan op te stellen met een eigen plankaart en planregels. Dit nieuwe plan is gebaseerd op de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen.