direct naar inhoud van 5.4 Cultuurhistorie en archeologie
Plan: Bestemmingsplan Zuidwestpoort: uitbreiding bedrijventerrein - herinrichting bosgebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1034-onh1

5.4 Cultuurhistorie en archeologie

5.4.1 Cultuurhistorische waarden

Bij de planvorming is nadrukkelijk rekening gehouden met het behoud en herstel van aanwezige cultuur-historische waarden. De sprengkoppen en het profiel van de Eendrachtspreng, met de bijbehorende sprengwallen worden hersteld. In het bosgedeelte bij de dorpskern wordt er een verblijfsplek ingericht met educatieve waarde over de cultuurhistorie en gebruik van de spreng met de bouwwerken.

5.4.2 Archeologische waarden

Wanneer er ingezoomd wordt op de planlocatie wordt duidelijk dat het dicht bebost is. Het bos omzoomt de bronnen van de Eendrachtsspreng. Bij natuurontwikkeling aan de Ugchelsegrensweg is over een gebied van 3,5 hectare de bouwvoor verwijderd. Er zijn geen archeologische waarden geconstateerd. Gelet op dit resultaat en de dichte begroeiing van de planlocatie, waardoor de grond "verstoord" is, wordt nader archeologisch onderzoek dan ook niet nodig geacht. Wel dient de gemeente-archeoloog in staat te worden gesteld een waarneming te doen van het bodemprofiel na het uitgraven van de bouwput.